Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình KH Giáo dục cấp QG

Đăng bởi : Admin Ngày: 05/04/2017


Bài viết liên quan

Chiến lược và kế hoạch phát triển KHCN của trường ĐH KTQD đến năm 2020

Chiến lược và kế hoạch phát triển KHCN của trường ĐH KTQD đến năm 2020


Kế hoạch Hội thảo 2017

Kế hoạch Hội thảo 2017


Thư mời viết bài hội thảo quốc tế ICOAF 2017

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế ICOAF 2017


Thư mời viết bài hội thảo quốc tế về THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế về THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM


Thư mời viết bài hội thảo "Các mô hình kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc...

Thư mời viết bài hội thảo "Các mô hình kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"


Thư mời viết bài hội thảo thường niên về "Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam, vai trò của Chính phủ...

Thư mời viết bài hội thảo thường niên về "Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam, vai trò của Chính phủ kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh"


Thông báo chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia 2016-2020


Danh mục đề tài quốc gia 2016

Danh mục đề tài quốc gia 2016


Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia


Kế hoạch hội thảo 2015

Kế hoạch hội thảo 2015

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter