Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

SHBM Tư tưởng HCM

Đăng bởi : Admin Ngày: 31/10/2017

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ

 

Phòng QLKH thông báo kế hoạch sinh hoạt khoa học định kỳ của Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

 

Buổi 1:

 

Thời gian: 15 giờ 00 ngày 6 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng khoa Lý luận chính trị, gác 3, nhà 10, đại học Kinh tế quốc dân.

Thành phần tham dự: Giảng viên bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và khách mời.

Chủ tọa và thư ký:

* Chủ tọa: TS. Nguyễn Hồng Sơn

* Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Bích ThủyB

Người trình bày báo cáo: ThS. Nguyễn Thùy Linh

Nội dung trình bày: " Phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh”.Bài viết liên quan

SHBM Thị trường chứng khoán


SHBM Thị trường chứng khoán


SHBM Giáo dục quốc phòngSHBM tiếng Anh thương mại


SHBM Kinh tế Nguồn nhân lực


SHBM Hệ thống thông tin quản lý

SHBM Hệ thống thông tin quản lý


SHBM Văn hóa kinh doanh


SHBM kinh tế công cộng


SHBM Tài chính công

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter