Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

SHBM Truyền thông Marketing

Đăng bởi : Admin Ngày: 26/09/2017

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ

 

Phòng QLKH thông báo kế hoạch sinh hoạt khoa học định kỳ của Bộ môn Truyền thông Marketing trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:

 

-  Buổi 1: Phân tích một số khái niệm Truyền thông marketing tích hợp (Integrated Marketing Communications – IMC) trong giai đoạn từ năm 1990 tới nay

 

Thời gian: 8 giờ 30  ngày 3   tháng 4  năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp Khoa Marketing, tầng 1, Nhà 6

Thành phần tham dự: Giảng viên Bộ môn Truyền thông Marketing

Chủ tọa và thư ký:

* Chủ tọa: ThS. Nguyễn Quang Dũng (Trưởng Bộ môn)

* Thư ký: ThS. Nguyễn Minh Hiền

Người trình bày báo cáo: ThS. Lê Phạm Khánh Hoà

Nội dung trình bày:

+ Liệt kê một số khái niệm tiêu biểu về Truyền thông Marketing tích hợp IMC từ khi ra đời tới nay

+ Phân loại và chỉ ra cách tiếp cận trong các khái niệm/định nghĩa Truyền thông Marketing tích hợp IMC

+ Đề xuất cách tiếp cận khái niệm/định nghĩa Truyền thông marketing tích hợp trong bối cảnh Việt Nam hiện nay

+ Giới thiệu những xu hướng phát triển mới dẫn tới sự thay đổi khái niệm Truyền thông marketing tích hợp trong tương lai.Bài viết liên quan

SHBM Kiểm toán


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM kinh doanh bất động sản


SHBM kinh doanh bất động sản


SHBM kinh doanh bất động sản

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter