Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

SHBM Tin học kinh tế

Đăng bởi : Admin Ngày: 21/09/2017

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ

 

Phòng QLKH thông báo kế hoạch sinh hoạt khoa học định kỳ của Bộ môn Tin học kinh tế trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

 

Buổi 1:

 

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 26 tháng 9  năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Tin học – Gác 4 Nhà 10

Thành phần tham dự: Giảng viên BMTHKT, NCS Khoa đang quản lý và các cá nhân quan tâm

Chủ tọa và thư ký:

* Chủ tọa: Th.S. Trịnh Phú Cưởng

* Thư ký: Th.S. Phạm Văn Minh

Người trình bày báo cáo: TS. Trần Thị Thu Hà

Nội dung trình bày: Sử dụng phương pháp AHP-Expert Choice trong hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định

 Bài viết liên quan

SHBM Kiểm toán


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM Kinh tế và quản lý địa chính


SHBM kinh doanh bất động sản


SHBM kinh doanh bất động sản


SHBM kinh doanh bất động sản

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter