Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

SHBM Thị trường chứng khoán

Đăng bởi : Admin Ngày: 13/11/2017

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ

 

Phòng QLKH thông báo kế hoạch sinh hoạt khoa học định kỳ của Bộ môn Thị trường chứng khoán trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

 

Buổi 3:

 

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: P301-N7

Thành phần tham dự: các thành viên bộ môn Thị trường chứng khoán và những người quan tâm

Chủ tọa và thư ký:

* Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

* Thư ký: Ths. NCS. Lê Hoàng Anh

Người trình bày báo cáo: Nguyễn Thị Thùy Dung, Kế toán và tài chính, Đại học Otago (New Zealand)

Nội dung trình bày: Hội nhập tài chính và tính hiệu quả của các ngân hàng thương mại trong khu vực Đông Á

 

 

ACADEMIC SEMINAR SCHEDULE

 

Department of Scientific Management, National Economics University, announce the academic seminar schedule proposed by the Securities Market Department in the 1st Semester, Academic Year 2017-2017, as followed:

 

Time: 14.00, 8 December 2017

Place: Room 301, Building 7, National Economics University

Participants: Lecturers and reseachers in Securities Market Department and School of Banking and Finance

 

* Chairman: Assoc. Prof. Nguyen Thi Minh Hue

* Secretary: MsC. Le Hoang Anh

* Presenter: Dzung (June) Nguyen Thi Thuy, Department of Accountancy and Finance, University of Otago, NZ

* Topic: Financial Intergration and Efficiency of Asian Commercial BanksBài viết liên quan

SHBM Thị trường chứng khoán


SHBM Tư tưởng HCM


SHBM Giáo dục quốc phòngSHBM tiếng Anh thương mại


SHBM Kinh tế Nguồn nhân lực


SHBM Hệ thống thông tin quản lý

SHBM Hệ thống thông tin quản lý


SHBM Văn hóa kinh doanh


SHBM kinh tế công cộng


SHBM Tài chính công

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter