Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

SHBM Marketing

Đăng bởi : Admin Ngày: 26/09/2017

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ

Phòng QLKH thông báo kế hoạch sinh hoạt khoa học định kỳ của Bộ môn Marketing trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 như sau:

Buổi 3:

Thời gian: 9h00 ngày 1 tháng 9 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng Khoa Marketing

Thành phần tham dự: Các thành viên BM Marketing và các nhà khoa học quan tâm tới chủ đề

Chủ tọa và thư ký:

* Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Thị Huyền

* Thư ký: ThS. Hoàng Đức

Người trình bày báo cáo: Nguyễn Văn Khoa

Nội dung trình bày: Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi trồng trọt theo công nghệ hiện đại của hộ nông dân Việt NamBài viết liên quan

SHBM Hệ thống thông tin quản lý

SHBM Hệ thống thông tin quản lý


SHBM kinh tế công cộng


SHBM Tài chính công


SHBM Truyền thông Marketing

SHBM Truyền thông Marketing


SHBM Tin học kinh tế

SHBM Tin học kinh tế


SHBM Giáo dục quốc phòng

SHBM Giáo dục quốc phòng


SHBM Toán kinh tế


SHBM Kiểm toán

SHBM Kiểm toán


SHBM Kinh tế công cộng


SHBM Quản trị kinh doanh tổng hợp

SHBM Quản trị kinh doanh tổng hợp

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter