Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

SHBM Giáo dục quốc phòng

Đăng bởi : Admin Ngày: 26/10/2017

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG BUỔI 5 NĂM 2017

 

Phòng QLKH thông báo kế hoạch sinh hoạt khoa học định kỳ của Khoa GDQP trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

Buổi 2:

Thời gian: …17...giờ …30.. ngày…27...   tháng …10...  năm 2017.

Địa điểm: …Văn phòng khoa GDQP.

Thành phần tham dự: …Cán bộ giảng viên thuộc khoa GDQP.

Chủ tọa và thư ký:

* Chủ tọa: …ThS. Phạm Văn Hùng……

* Thư ký: …Ths Từ Văn Hòa……

Người trình bày báo cáo: ThS. Phạm Văn Hùng; ThS .Vũ Văn Cẩm; ThS Phạm Văn Hưng; ThS. Từ Văn Hòa.

Nội dung trình bày:

 1. Thông tin khoa học: phim Thông tin khoa học Quân sự nước ngoài “ Triều tiên thử tên lửa lần thứ 5; Nga và Trung quốc diễn tập trên biển đông…”
 2. Chiến tranh nhân dân đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt nam.
 3. Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng môn học QPAN tại Trường đại học Kinh tế quốc dân.
 4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình hiện nay.


Bài viết liên quan

SHBM Thị trường chứng khoán


SHBM Thị trường chứng khoán


SHBM Tư tưởng HCMSHBM tiếng Anh thương mại


SHBM Kinh tế Nguồn nhân lực


SHBM Hệ thống thông tin quản lý

SHBM Hệ thống thông tin quản lý


SHBM Văn hóa kinh doanh


SHBM kinh tế công cộng


SHBM Tài chính công

  PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

  Đại học Kinh tế Quốc dân

  Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

  Flag Counter