Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689


Bài viết liên quan

Giấy mời viết bài hội thảo quốc gia "Thể chế với phát triển kinh tế ở VN"

Giấy mời viết bài hội thảo quốc gia "Thể chế với phát triển kinh tế ở VN"


Hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH và CN cấp Bộ từ năm 2018

Hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH và CN cấp Bộ từ năm 2018


Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2018

Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2018


Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế IC – HUSO 2017 tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế IC – HUSO 2017 tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan


Thư mời tham gia viết bài lần 2 Hội thảo quốc tế "Chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết...

Thư mời tham gia viết bài lần 2 Hội thảo quốc tế "Chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế"


Thư mời viết bài hội thảo quốc tế "Tăng cường và Phát triển Sáng tạo Xã hội tại Châu Á"

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế "Tăng cường và Phát triển Sáng tạo Xã hội tại Châu Á"


Giấy mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia: "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Kinh...

Giấy mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia: "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Kinh tế học trong bối cảnh hội nhập"


Thông báo mời viết bài Hội thảo quốc gia: Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế VN với cuộc CM công nghiệp 4....

Thông báo mời viết bài Hội thảo quốc gia: Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế VN với cuộc CM công nghiệp 4.0


Thư mời viết bài tọa đàm: "Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các NHTM VN"

Thư mời viết bài tọa đàm: "Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các NHTM VN"


Thông báo mời viết bài hội thảo quốc tế

Thông báo mời viết bài hội thảo quốc tế

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter