Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Báo cáo tình hình tổ chức hội thảo 2017 và đăng ký kế hoạch năm 2018

Đăng bởi : Admin Ngày: 02/11/2017


Bài viết liên quan


Thông báo 2 về gia hạn nhận bài hội thảo "Thể chế với phát triển kinh tế ở Việt Nam"

Thông báo 2 về gia hạn nhận bài hội thảo "Thể chế với phát triển kinh tế ở Việt Nam"

Thư mời viết bài hội thảo khoa học:" Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

Thư mời viết bài hội thảo khoa học:" Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter