Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Tra cứu công trình nghiên cứu đã xuất bản

Tìm kiếm Kê khai

Kỳ kê khai:
Trạng thái:
Loại công trình:
Chức danh:
Cán bộ:
Bộ môn:
Cán bộ QLKH:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Danh sách Kê khai

Chức năngNội dung kê khaiMô tả vắn tắtGhi chúBộ môn ghi chúQLKH ghi chúFile minh chứng đính kèmMã số đề tàiTên đề tàiTên bài báoTạp chí bài báoSố xuất bản bài báoTên bài viếtTên hội thảoTháng/nămTên sách tham khảoSố xuất bản của sách tham khảoTháng/ năm sách tham khảoTên giáo trình - tài liệuTháng/NămTên nghiên cứuMã quản lýSố nămSố tác giả/thành viênSố chủ biênGiờ được tínhNăm ký HĐNăm xuất bản bài báoTheo số hóaTheo đề tàiNgày kê khaiNgày bộ mônNgày QLKH
Xem thông tin Bài báo Nghiên cứu khoa học 01 Tạp chí Science ... Đã Xác nhận. Đã Phê duyệt. Lịch sử: Đã Phê duyệt. Lịch sử: Bài báo Nghiên cứu khoa học 01 Tạp chí Science 201701 0 2 1 300 0 2017 0 0 5/23/2017 12:00:00 AM 5/23/2017 9:29:03 AM 5/9/2018 11:03:11 AM
Xem thông tin De tai NCKH De tai NCKH 1 ... Đã Xác nhận.Can sua ten de Đã Phê duyệt. Lịch sử: 42 De tai NCKH 1 2 1 1 300 2016 0 0 0 5/23/2017 12:00:00 AM 5/23/2017 10:36:48 AM 5/23/2017 10:37:36 AM
Xem thông tin 123 ... Xem lai 42 123 0 1 1 300 2016 0 0 0 8/1/2017 12:00:00 AM 8/1/2017 12:00:00 AM 8/1/2017 12:00:00 AM
Xem thông tin ... abc 0 1 2 500 0 0 0 0 8/1/2017 12:00:00 AM 8/1/2017 12:00:00 AM 8/1/2017 12:00:00 AM
Xem thông tin T1 ... Đề nghị kê lại T1 HTT1 10/2017 0 2 1 175 0 2017 0 0 5/9/2018 12:00:00 AM 5/9/2018 12:00:00 AM 5/9/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin Đề tài nghiên cứu số 1 ... V2018.30 Đề tài nghiên cứu số 1 0 1 1 300 2018 0 0 0 5/9/2018 12:00:00 AM 5/9/2018 12:00:00 AM 5/9/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin Bai bao so 2 ... Bai bao so 2 Tap chi A A2017 0 2 1 375 0 2018 0 0 5/9/2018 12:00:00 AM 5/9/2018 12:00:00 AM 5/9/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Xem thông tin “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” ... “Góp phần tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh” "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn" 12/2017 0 1 1 350 0 2017 0 0 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM 5/29/2018 12:00:00 AM
Data pager
1
Số bản ghi trên 01 trang
select
Trang 1/1 (bản ghi từ 1 đến 17) - Tổng số: 17 bản ghi

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter